www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, October 6, 2016

အာဆီယံ၏ လံုၿခံဳေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အိႏၵိယ( ရွိန္းထက္ )

အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕အာရွ၊ အာရွ အလယ္ပုိင္း ႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္း ၾကားတြင္တ ည္ရွိၿပီး ကမၻာေပၚ၌ အေရးပါဆံုး တည္ေနရာကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လာေသာ စီးပြားေရး အင္အားႏွင့္ လူဦးေရေၾကာင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကုိ ကမၻာေပၚ၌ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မသတ္မွတ္၍ မရေတာ့ေပ။ အာဆီယံ လံုၿခံဳေရးကို ေက်ာ႐ုိးသဖြယ္ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္ အထိပင္ အိႏၵိယတို႔က ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရစဥ္က အိႏၵိယတုိ႔သည္ ထုတ္ယူစရာ သဘာ၀သယံဇာတ ကလည္း မ်ားမ်ားစားစား မရွိသည့္ အျပင္ ပါကစၥတန္ ကိုလည္း လြတ္လပ္ေရး ေပးရျပန္ ၊ ႏုိင္ငံ လံုၿခံဳေရး ကလည္း ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ အိႏၵိယသည္ ကမၻာ့ေပၚ၌ ၾသဇာႀကီးမား ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေပၚထြက္လာရန္ မည္သူကမွ် မထင္ခဲ့ၾကေပ။

ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာေခတ္ က အိႏၵိယသမုဒၵရာ မဆုိထားႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ အထိ ေရာက္ေအာင္ပင္ ကင္းလွည့္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ အိႏၵိယေရတပ္ သည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ ထြက္သြားေသာ အခါ အခြံခ်ည္းသာ က်န္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာကိုပင္ ႏုိင္ေအာင္ ကင္းမလွည့္ႏုိင္ ေတာ့ေပ။ ထုိၾကားထဲ ပါကစၥတန္ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ရေသး ေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယသည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးသည့္ႏွစ္ မ်ားက အဆိုးဝါးဆံုး အေျခအေန မ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ပထမဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန႐ူး၏ အာဏာ မူဝါဒမ်ားကို လက္မခံခဲ့ ေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယ တပ္မေတာ္ သည္ အားနည္းၿပီး ေနာက္တြင္ က်န္ေနခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေန႐ူးသည္ ကမာၻ ေပၚ၌ အဓိကစစ္ေရး အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခ်င္သည့္ စိတ္ကူးရွိခဲ့သည္။ ၄င္း၏ သမီးျဖစ္သူ အင္ဒီယာဂႏၵီ လက္ထက္ တြင္လည္း စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ဘက္ကသာ လုိက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာသာ အာရွ၌ ခုိင္မာသည့္ စစ္တပ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အာဏာမူဝါဒ မ်ားကို လက္ခံ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။

၁၉ ရာစု ေနာက္ဆံုးပုိင္း ၂၀ ရာစု အစတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးမွာ တစ္ရွိန္ထုိး ေအာင္ျမင္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယစစ္တပ္ သည္ အားနည္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ အဆင့္ကုိမီရန္ မတက္လွမ္းႏုိင္ ခဲ့ဘဲ ဆယ္ဆုႏွစ္ မ်ားစြာ ကာလကုိ အိႏၵိယတုိ႔ မူ၀ါဒ အမွားမ်ားႏွင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ ရသည္။ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက အာရွ၌ အေကာင္းဆံုး ဆုိသည့္ အဆင့္ကို ေရာက္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယတို႔သည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ စစ္ေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္ေနၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ အတြက္ အားကုိးစရာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္က ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္ စာေရးဆရာ ေဂ်ာ့ကာဇြန္ ၏ စကားမ်ား မွာလည္း မွန္ကန္လာ ခဲ့သည္။ ၁၉ဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဂ်ာ့ကာဇြန္ က ၿဗိတိသွ်တို႔၏ အိႏၵိယကို ေအာင္ပြဲဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာအုပ္ ထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္ထဲတြင္ အိႏၵိယတို႔၏ အနာဂတ္ ျဖစ္လာမည့္ အားအေကာင္းဆံုး စီးပြားေရး ႏွင့္ စစ္ေရး အေၾကာင္းကုိ ေရးသား ထားခဲ့သည္။

ယခုေတာ့ ထိုစာအုပ္ထဲက အတိုင္းပင္ အိႏၵိယတုိ႔မွာ စီးပြားေရးေရာ စစ္ေရးမွာပါ ကမၻာ့ အင္အား အေကာင္းဆံုး စာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္လာ ခဲ့သည္။ အာရွ၌ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အားေကာင္း လာေသာ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း၏ လံုၿခံဳေရးကိုပင္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပဳႏုိင္ရန္အထိ အိႏၵိယတို႔ စစ္ေရးက အာရွ၌ အေရးပါလာ ခဲ့သည္။ အာရွေဒသကို စစ္ေရးအရ လႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ဆုိပါက အိႏၵိယတို႔သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးမူဝါဒကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုသည္။ စီးပြားေရးအရ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ အီရန္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ တို႔အျပင္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ႏွင့္ အာဖရိက အထိပါ အိႏၵိယတုိ႔၏ စီးပြားေရးက လက္တံ ရွည္လာခဲ့သည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆံုးၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကမာၻ လံုးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး ကလည္း အားနည္းလာကာ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ေဒသကလည္း အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ရွင္သန္လာသည္။ အေရွ႕အာရွ ၌လည္း တ႐ုတ္တို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈက အာရွ-ပစိဖိတ္ ကုိပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ လာေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယတို႔၏ မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲလာရန္ ဖိအားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ယခုေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံေအာက္တြင္ အိႏၵိယတုိ႔၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ စစ္ေရးမွာလည္း စနစ္တက် တိုးတက္လာလ်က္ ရွိသည္။ စီးပြားေရး ကလည္း ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါး ကမၻာ့တုိးတက္မႈ အျမန္ဆံုး ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္လာေနၿပီး စစ္ေရးကလည္း ကမာၻ ့အဆင့္ (၁ဝ) ထိပ္ပိုင္းစာရင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ေနသည္။ ယခု မိုဒီ ၏ စစ္ေရး အသံုးစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁ ဘီလီယံ ကုိ အိႏၵိယ စစ္ေရး ပညာရွင္တို႔က ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အသံုးျပဳရန္ အိႏၵိယတုိ႔ ႀကိဳးပမ္း ေနၾကသည္။

ထုိအခါ အိႏၵိယ၏ စစ္အသံုးစရိတ္ သည္  ၈ဝ ဘီလီယံေက်ာ္ အထိ ေရာက္ရွိလာ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုစစ္ အသံုးစရိတ္ သည္ အာဆီယံ၏ လံုၿခံဳေရးကို အေကာင္းဆံုး အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ရန္ အထိ လံုေလာက္မႈ ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီ က အိႏၵိယသမုဒၵရာ ကို အျပည့္အဝ ကင္းလွည့္ႏုိင္ရန္ ေရတပ္ အင္အားႀကီးမား လာေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီး အာဆီယံ၌ လည္း ေရတပ္အင္အားကို အေထာက္အပံ့ ေပးလာေနသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္ အေရးတြင္ တ႐ုတ္တို႔ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အိႏၵိယတို႔ စစ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ လာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ စစ္ေရးအရ အိႏၵိယႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ယခင္ ကထက္ ႏွစ္ဆျမင့္တက္ လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဂ်ပန္ကို အေမရိကန္တို႔က အေထာက္အပံ့ ေပးထားေသာ္လည္း ဂ်ပန္၏ မလြတ္လပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း မ်ားေၾကာင့္ စစ္ေရးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ အိႏၵိယ စစ္ဘက္ကို ပံ့ပိုးေပးရင္း တ႐ုတ္ကို အေကာင္းဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္တို႔က အိႏၵိယကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ဖိအားမ်ား အိႏၵိယ၌ နည္းသထက္ နည္းလာေနသည္။ စစ္ေရးအရ လည္း အိႏၵိယသည္ တ႐ုတ္ကုိမီရန္ ၾကည္းတပ္ ေျမျပင္အင္အား ၊ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္အင္အား မ်ားကို အေကာင္းဆံုး အရွိန္ျမႇင့္ ေနသည္။ စစ္ေရးအရ ႐ုရွား၊ ျပင္သစ္ ၊ အေမရိကန္ ႏွင့္ အိႏၵိယ စစ္ဘက္သည္ အေကာင္းဆံုး ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကို ဆန္႔က်င္ေရးမွာ အိႏၵိယတို႔အတြက္ အားသာခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္ေၾကာင့္ ကုိလုိနီ ႏိုင္ငံႀကီး တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျပင္သစ္ကလည္း အာရွ-ပစိဖိတ္ စစ္ေရးဗ်ဴဟာ မ်ားကို ေျပာင္းလာၿပီး အေမရိကန္ ကလည္း တ႐ုတ္၏ စစ္ေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ အာရွ စစ္ေရးဗ်ဴဟာ မ်ားကို ေျပာင္းလာ သျဖင့္ ထိုႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ အာ႐ံုသည္ စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ သမုဒၵရာ ကုိပုိင္ဆုိင္ၿပီး အားအေကာင္းဆံုးျဖင့္ တိုးတက္လာ ေနသည့္ အိႏၵိယကိုသာ ပစ္မွတ္ထား ေနေတာ့သည္။

ယခုအခါ အိႏၵိယတို႔သည္ အာဆီယံ ပိုင္နက္ လံုၿခံဳေရးကို အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး အာဆီယံမွ တစ္ဆင့္ အာရွ လံုၿခံဳေရးအထိ အေရာက္လွမ္း ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page