www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Sunday, May 22, 2016

သတ္မွတ္နယ္ေျမ ေက်ာ္လြန္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ SSA (၀မ္ဟုိင္း) အဖဲြ႕ႏွင့္ မိမိနယ္ေျမအတြင္း လုိက္လံ ရွင္းလင္းသည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ထိေတြ႕တုိက္ပဲြ ျဖစ္ပြား
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၂-၅-၂၀၁၆

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းညဳေက်းရြာ၊ တြန္ေဆာက္ ေက်းရြာ၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ကြမ္ ေက်းရြာ၊ တိန္းလံုေက်းရြာ မ်ားႏွင့္ လား႐ိႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ နမၼေဘာဒ ေဒသမ်ားသို႔ ယခုလ အတြင္း SSA (ဝမ္ဟုိင္း) အဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္နယ္ေျမ ေက်ာ္လြန္ ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း နယ္ေျမ သတင္းမ်ား ရရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ မိမိနယ္ေျမ အတြင္း သတင္းေဖာ္ထုတ္ ရွင္းလင္းမႈမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ သတင္းေဖာ္ထုတ္ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းရာတြင္ ေမ ၅ ရက္မွ ၂ဝ ရက္အတြင္း ပံုဝုိး- ေတာင္ေျခ နယ္ေျမႏွင့္ နမ္ေပါင္- နမၼေဘာဒ နယ္ေျမမ်ားတြင္ စုစုေပါင္း ထိေတြ႕တုိက္ပြဲ ၁၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔ အေလာင္း ခုနစ္ေလာင္း၊ လက္နက္ငယ္ ကိုးလက္၊ က်ည္မ်ဳိးစံု ၁၁၂ ေတာင့္၊ က်ည္အိမ္ မ်ဳိးစံု ၄၇ ခု၊ ယမ္းေပ်ာ့မ်ား၊ ေဒသႏၲရလုပ္ မုိင္းေလးလံုး၊ ဆက္သြယ္ေရး စက္ရွစ္လံုး ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား၊ တရားမဝင္ သစ္မ်ဳိးစံု ၁ဝ၅ တန္ႏွင့္ သစ္တင္ယာဥ္ ငါးစီးတို႔အား သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္မွ တပ္ရင္းမွဴး တစ္ဦး အပါအဝင္ အရာရွိ၊ စစ္သည္ တခ်ဳိ႕ အသက္စြန္႔ခဲ့ ရကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး လက္နက္ ၁၈ လက္ႏွင့္ ခဲယမ္း တခ်ဳိ႕လည္း ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္။

SSA (ဝမ္ဟုိင္း) အဖြဲ႕သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ NCA တြင္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထုိးထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားအား ေက်ာ္လြန္၍ အတြင္းပုိင္း ၿမိဳ႕ရြာ အနီးအထိ ဝင္ေရာက္လာၿပီး စခန္းပုန္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လူသစ္ စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ျဖစ္ေစျခင္း စသည္ျဖင့္ နယ္ေျမေဒသ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ထိခိုက္ပ်က္ျပား ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလအတြင္း တြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ကြတ္ခုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ တီးမားေက်းရြာ၊ မံုးေပၚ ေက်းရြာ၊ ပန္နားေက်းရြာ မ်ားသု႔ိလည္း ယခုကဲ့သို႔ နယ္ေျမ ေက်ာ္လြန္ ဝင္ေရာက္ခဲ့၍ ျပည္ေထာင္စု ကားလမ္းမႀကီး ႏွင့္ မူဆယ္၊ လား႐ႈိး၊ သိန္းနီ၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးေရး ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ားက လုိက္လံ ရွင္းလင္းခဲ့ရာ SSA (ဝမ္ဟုိင္း) အဖြဲ႕ဝင္ ၂ဝ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး၊ လက္နက္ မ်ဳိးစံု ၄၉ လက္ အပါအဝင္ မုိင္းမ်ား၊ လက္ပစ္ဗံုးမ်ား၊ က်ည္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း မ်ားစြာ ေဖာ္ထုတ္ သိမ္းဆည္းရမိ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ သႀကၤန္ကာလ အတြင္း ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဂန္႔ေကာ္ ေက်းရြာသုိ႔ လက္နက္ကုိယ္စီ ကုိင္၍ ဝင္ေရာက္ လာၿပီး အျပစ္မဲ့ ရြာသားမ်ားအား ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ျခင္း၊ ဒုိးပင္ေက်းရြာ တစ္ဝုိက္တြင္ တရားမဝင္ သစ္ခုိးထုတ္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခု လတ္တေလာ ေမ ၁၆ ရက္ တြင္လည္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ပိန္ေက်းရြာ အနီး မႏၲေလး-လား႐ိႈး သြား ျပည္ေထာင္စု ကားလမ္းမႀကီး အေပၚ၌ တပ္မေတာ္ ယာဥ္တန္းအား အေဝးထိန္း မုိင္းျဖင့္ ေဖာက္ခြဲ၍ ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒ ၆ ရပ္ပါ အခ်က္အလက္ မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ လာပါက သတိေပး ကန္႔ကြက္ျခင္း ႏွင့္ လုိက္နာမႈ မရွိပါက ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ပုဒ္မ ၃၄၁ ပါ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ႏွင့္ အညီ ပံုဝိုး၊ ေတာင္ေျခ၊ ေတာင္ထိပ္ႏွင့္ နမၼေဘာဒ နယ္ေျမမ်ား အလုိက္ ဆက္လက္ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ (၁၀၀)

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၁၅)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page