www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, February 25, 2016

တပ္မေတာ္သည္ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး ကုိ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကုိ အၿမဲကာကြယ္ေနရန္ကုန္ ၊ ၂၅-၂-၂၀၁၆

ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ RCSS/ SSA-S အဖဲြ႕ႏွင့္ TNLA အဖဲြ႕မ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဒုိ႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရး အၿမဲကာကြယ္ ေနေၾကာင္း ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (MPC) ၌ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ တတိယေန႔အျဖစ္ က်င္းပသည့္ စတုတၴအႀကိမ္ အစည္းအေဝး အၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ယမန္ေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ စတုတၳအႀကိမ္ အစည္းအေဝး တတိယေန႔ အၿပီးတြင္ အခ်က္သံုးခ်က္ ပါေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ ႏုိင္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝး အၿပီး ညေန ၅ နာရီခြဲတြင္ MPC ၌ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပရာ JMC-U အတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဝဏၰေအာင္ က ''ဒီအစည္းအေဝး ႀကီးမွာ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (RCSS/SSA-S) နဲ႔တအာင္း (ပေလာင္) လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) တုိ႔အၾကား ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးအေရွ႕ မွာပဲ ေဆြးေႏြး ခဲ့တယ္။

ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕ ေတြဟာ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ေတာ့ ထိေတြ႕မႈ မရွိဘူး။ TNLA ကုိလည္း ပေလာင္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအျဖစ္ ေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဖဲြ႕ အေနနဲ႔လည္း ကုိယ့္နယ္ေျမ မွာပဲ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုပါတယ္။ နယ္ေျမေတြ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လႈပ္ရွားသြားလာ တာန႔ဲ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တာေတြ ကိုလည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ JMC-S အဖဲြ႕ကုိ စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ပို႔ခဲ့တယ္။ RCSS/SSA-S အဖြဲ႕ေတြ အေနနဲ႔ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ သေဘာတူ သတ္မွတ္ ေပးထားတဲ့ ေနရာကို ျပန္လည္ထြက္ခြာ ေပးဖို႔ အခ်က္ေတြ ပါရွိၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ေတြကို လည္း စာပို႔ခဲ့ ပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ယေန႔ ေနာက္ဆံုး သတင္းအရ RCSS/SSA-S အဖြဲ႕ေတြ အေနနဲ႔ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ အျပင္းထန္ဆံုး ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေတာ့ဆန္ေဒသ ကေန ထြက္သြားေပး ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ကလည္း ဒို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးကို ဦးထိပ္မွာ ပန္ဆင္ၿပီး ျပည္သူေတြ ထိခုိက္အနာတရ မျဖစ္ဖို႔ အၿမဲ ကာကြယ္ေန သလို အခု ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ကိုလည္း ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ္ျပန္ၿပီး ထြက္သြား ေစလိုတဲ့ သေဘာပဲ ရွိပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ JMC-S ဖြဲ႕စည္းၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ကေန ယေန႔ထိ တပ္မေတာ္နဲ႔ က်န္ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ေတြ ထိေတြ႕မႈ မရွိပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရွိေနပါတယ္။ ေကာ္မတီ အေနနဲ႔လည္း တစ္လတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝး ေတြလုပ္ပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

JMC-U အတြင္းေရးမွဴး(၁) ေဒါက္တာ ေရႊခါးရ္ က ''ဒီသံုးရက္တာ JMC-U အစည္းအေဝး ႀကီးကေနၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အလိုက္ JMC-S ေတြဖြဲ႕ဖို႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္။ ဒီအေပၚ မွာ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ၾကတယ္။ အဖြဲ႕အစည္း အလိုက္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္း အလုိက္ အျခား အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုက တုိက္ခိုက္လို႔ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ JMC-S အဖြဲ႕ေတြ အေနနဲ႔ အထူး စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕ၿပီး စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူ သြားမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ JMC-U က ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပတာ ျဖစ္လို႔ ဒီၾကားထဲမွာ ျဖစ္စဥ္ေတြ ေပၚေပါက္ခ့ဲရင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ JMC-U အေနနဲ႔ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေတြပါဝင္တဲ့ အလုပ္အဖြဲ႕ ၁၂ ဦးကို လ်ာထားၿပီး ဒီေန႔မွာ ၁ဝ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ ခဲ့ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ကာလေတြမွာ ေျမျပင္မွာရွိ ေနတဲ့ တပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ေအာက္ေျခ အဆင့္ေတြ အထိ ေခါင္းေဆာင္ အခ်င္းခ်င္း အထိ အေတြ႕ေတြ မ်ားလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အသီးအပြင့္ တစ္ခုပါ'' ဟု ေျပာသည္။

တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး အတြက္ JMC-S ႐ံုးအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ JMC-U မွ ဖြင့္လွစ္ေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ဧၿပီလတြင္ မြန္ျပည္နယ္ JMC-S ႐ံုးအား ထပ္မံဖြင့္လွစ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္မ်ဳိး

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၃၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page