www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, December 23, 2015

ပခုကၠဴစက္မႈဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးၿပီး လုပ္ငန္းအားလံုး၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ လည္ပတ္ႏုိင္ပခုကၠဴ ၊ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕ရွိ ပခုကၠဴ စက္မႈဇုန္ တြင ္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္မႈ အေျခအေနမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ နည္းပါးၿပီး လုပ္ငန္း အားလံုး၏ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔သာ လည္ပတ္လ်က္ ရိွေၾကာင္း အဆိုပါ စက္မႈ ဇုန္ သတင္းမ်ား အရ သိရသည္။

ပခုကၠဴ စက္မႈဇုန္ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္က လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၃ မ်ဳိးခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဂ်စ္ကား ထုတ္လုပ္မႈ၊ လိုက္ထရပ္ကား ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ရွစ္ႏွစ္ မွ ၁ဝ ႏွစ္ထိ လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ကား တင္သြင္းခြင့္ျပဳ လုိက္ၿပီးေနာက္ ပခုကၠဴ စက္မႈဇုန္ရွိ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္၌ လံုးဝရပ္တန္႔ခဲ့ ရေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း၊ ေစ်းကြက္အရ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေ သာ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ လည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ဆီးခဲြစက္၊ ပဲခဲြ အမႈန္႔ႀကိတ္စက္၊ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္း၊ ဝတ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ရက္ကန္းလုပ္ငန္း၊ ေနထုိင္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ သစ္လုပ္ငန္း၊ ကားဝပ္ေရွာ့ လုပ္ငန္းမ်ားသာ လည္ပတ္ေနၿပီး လုပ္ငန္း ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔မွာ လည္ပတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပခုကၠဴ စက္မႈဇုန္တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုိအပ္လ်က္ ရွိၿပီး လုပ္ငန္း ၁၃ မ်ဳိးရွိသည့္အနက္ သံုး၊ ေလးမ်ဳိးသာ လည္ပတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုိအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ စက္မႈဇုန္ သတင္းမ်ား အရ သိရသည္။ (၁၈ဝ)

ရတနာပံုေန႔စဥ္ ၊ စာ(၁၁)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page