25-3-2014 (ျပည္တြင္း) ယူ႐ုိေငြ ႏွစ္သန္း၀န္းက်င္ သံုးစဲြမည့္ EU ၏ SMART - MYANMAR စီမံခ်က္ စတင္မည္ .. အိမ္သံုးမီတာမ်ား ယူနစ္ ၂၀၀ အထိ သံုးစဲြပါက ယခင္ကထက္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀ သာ ပုိမုိ ေပးေခ်ရမည္ .. ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း မ်ားကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆ ႀကိမ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ .. Dip.CS ( Diploma in Computer Studies ) ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာ တပ္ၾကပ္ႀကီး/စာေရး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း .. (ျပည္ပသတင္း) ဆႏၵျပသူ ၅၀ ေက်ာ္ကုိ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ) အစုိးရ ဖမ္းဆီး .. ႐ုရွားႏွင့္ စစ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ပုိမုိျမင့္တက္လာဟု ယူကရိန္း ေျပာၾကား .. G8 အဖဲြ႕မွ ႐ုရွားအား ထုတ္ပယ္ေရး G7 ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးသြားမည္ .. ေပ်ာက္ဆံုး ေလယာဥ္ရွာေဖြေရး အကူအညီ ေပးသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံက Blalck Box ရွာေဖြေရး ကိရိယာ ေပးပုိ႔ ..

Monday, August 12, 2013

ပ်ဴေခတ္ၿမိဳ႕ျပမ်ားကုိ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းသြင္းႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ား လာေရာက္ စစ္ေဆးမည္


ရန္ကုန္ ၊ ၁၂-၈-၂၀၁၃

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ပ်ဴေခတ္ၿမိဳ႕ျပ မ်ားျဖစ္ေသာ ဗိႆႏုိး ၊ ဟန္လင္း ႏွင့္ သေရ ေခတၱရာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားကုိ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ႏုိင္ေရး အတြက္ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ ေကာ္မတီက အဆံုးအျဖတ္ ေပးမည္ျဖစ္ရာ ယင္း ေကာ္မတီ၏ ညီလာခံ မတုိင္မီ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔ လာေရာက္ စစ္ေဆး ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ ပ်ဴၿမိဳ႕ျပမ်ား ျဖစ္သည့္ ဗိႆႏုိး ၊ ဟန္လင္း ႏွင့္ သေရ ေခတၱရာ ၿမိဳ႕ေဟာင္း မ်ားကုိ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ ႏုိင္ေရး အတြက္ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ ေကာ္မတီ၏ ၃၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံက ဆံးုျဖတ္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဆံုးျဖတ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံု မ်ားႏွင့္ ေနရာ ေဒသမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး အဖဲြ႕မွ ႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္ မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ တြင္ ဗိႆႏုိး ၿမိဳ႕ႏွင့္ သေရ ေခတၱရာ ၿမိဳ႕ေဟာင္း မ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ တြင္ ဟန္လင္း ၿမိဳ႕ေဟာင္း သို႔ လည္းေကာင္း လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး ႏုိင္ရန္ အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ပ်ဴေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕မ်ား ႀကီးၾကပ္ ညိႇႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႕စည္း ေပးထားၿပီး ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ မ်ားကုိ ေလ့လာ စစ္ေဆး သြားလာရာတြင္ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာ ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အျမင္ တင့္တယ္ လွပေရး အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန မွ သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page