www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, December 27, 2018

UPR လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ကမၻာကသိေစရန္ စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္

UPR လုပ္ငန္းစဥ္သည္  မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ကမၻာကသိေစရန္ စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္
-
ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ 
-
ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အားလုံး၏  လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (Universal Periodic Review-UPR) အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေကာ္မတီ၏  ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား သည္။ 
-
အစည္းအေဝးသုိ႔ ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္  ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒  ဦးဝင္းျမ၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ဦးခင္ေမာင္တင္၊ ဦးေအာင္လွထြန္း၊ ေဒါက္တာျမေလးစိန္ႏွင့္ ဦးဆက္ေအာင္၊  အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ား၊  ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ 
-
အစည္းအေဝးတြင္  ဒုတိယသမၼတက Universal   Periodic Review(UPR) ဆိုသည္မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို  ပုံမွန္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္(၆၅/၂၅၁) အရ  ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ UPRပထမအေက်ာ့ (First Cycle)ကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအေက်ာ့ (Second Cycle)ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အေက်ာ့အလိုက္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးသို႔ ေပးပို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္    သုံးသပ္မႈ ခံယူခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း။ 
-
ဒုတိယအေက်ာ့ (Second Cycle) သုံးသပ္မႈ ခံယူခဲ့စဥ္က အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၃ ႏိုင္ငံ၏ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္ေပါင္း  ၂၈၁ ခ်က္တြင္ ၁၆၆ ခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ခံခဲ့သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁ဝ ရက္တို႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ဦးေဆာင္၍ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း။ 
-
ထို႔အတူ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၂၂ ရက္တို႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ The Lutheran World Federation(Myanmar) တို႔ပူးေပါင္း၍ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကိုလည္း ထပ္မံက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရွိခဲ့သည့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသို႔ အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့ရာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္တြင္ Universal Periodic Review(UPR) အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား  အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္  ေကာ္မတီကို လုပ္ငန္းတာဝန္(၅)ရပ္ ခ်မွတ္ကာ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၅ ဦးျဖင့္   ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း။ 
-
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေကာ္မတီ၏ အႀကိဳလုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး  ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန  ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံခဲ့သည့္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑(၁၂)ရပ္အတြက္ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါက႑(၁၂)ရပ္ အတြက္ တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ''အဓိက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ကိစၥရပ္(၄၁)ရပ္''ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လည္းေကာင္း၊ ''အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္(၇)ရပ္'' ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က လည္းေကာင္း၊ ''ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ယႏၲရားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္(၄)ရပ္'' ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက လည္းေကာင္း၊ ''ဒီမိုကေရစီေရး၊  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္   လူ႔အခြင့္အေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္(၁၉)ရပ္'' ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍   ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးက လည္းေကာင္း၊''စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္(၁၂)ရပ္'' ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လည္းေကာင္း၊ ''ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္ႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈကိစၥရပ္(၁ဝ)ရပ္''ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက လည္းေကာင္း၊ ''က်ား/မ တန္းတူရည္တူရိွမႈျမႇင့္တင္ေရးကိစၥႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား ကာကြယ္ေရး ကိစၥရပ္(၁၅)ရပ္၊ ခြဲျခားမႈမျပဳေရး ကိစၥရပ္(၁၅)ရပ္''တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လည္းေကာင္း၊ ''က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ကိစၥရပ္(၁၃)ရပ္'' ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္းေကာင္း၊ ''ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးကိစၥ၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ကိစၥရပ္(၁၈)ရပ္'' ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနကလည္းေကာင္း၊''ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကိစၥ၊ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနရသူမ်ား ကိစၥႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း ကိစၥရပ္(၇)ရပ္'' ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက လည္းေကာင္း၊ ''အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ကိစၥရပ္(၅)ရပ္''ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔က လည္းေကာင္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ 
-
၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက တတိယ အေက်ာ့အျဖစ္ သုံးသပ္မည္ျဖစ္ရာ ဒုတိယအေက်ာ့၏ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ National Report ကို ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆုံးထား၍ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး National  Report မူၾကမ္းအား ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပႏိုင္ေရး လ်ာထား ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စနစ္တက် ရွိေစရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးျပည့္စုံသည့္ National Report ရရွိေစရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကေစလိုေၾကာင္း၊ UPR လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို  ကမၻာကသိေစရန္  စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းက႑အလုိက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္ႏွင့္ က်စ္လ်စ္စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား တိုးတက္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ ဘက္ ေပါင္းစုံမွ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ National  Report တြင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ေစေရးႏွင့္ က်န္ရွိမႈမရွိေစေရးကို အထူးဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝးသို႔     တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 
-
ထုိ႔ေနာက္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက  ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ UPR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အႀကိဳလုပ္ငန္း ညိႇႏိႈင္းမႈ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
-
ယင္းေနာက္ UPR အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္ ၁၆၆ ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က႑(၁၂)ရပ္အတြက္ တာဝန္ခံ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ''အဓိကအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ကိစၥရပ္(၄၁)ရပ္'' ႏွင့္''ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲရားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္ (၄)ရပ္''  တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒  ဦးဝင္းျမက ''အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္(၇)ရပ္''ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊     ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ''ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္(၁၉)ရပ္''ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန     ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ''စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္(၁၂)ရပ္'' ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးတင္ျမင့္က ''ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္ႏွင့္  ေျမသိမ္းမႈကိစၥရပ္(၁ဝ)ရပ္'' ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ''က်ား/မ တန္းတူရည္တူ ရိွမႈျမႇင့္တင္ေရးကိစၥႏွင့္  ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား ကာကြယ္ေရး ကိစၥရပ္(၁၅)ရပ္၊ ခြဲျခားမႈမျပဳေရး ကိစၥရပ္(၁၅)ရပ္''တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္   ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးျမင့္က ''က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး  ကိစၥရပ္(၁၃)ရပ္'' ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ သာသနာေရးႏွင့္   ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန  အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးထြန္းအံုက ''ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးကိစၥ၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ကိစၥရပ္(၁၈)ရပ္'' ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္   ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရွိန္ဝင္းက ''ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကိစၥ၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရသူမ်ားကိစၥႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း ကိစၥရပ္(၇)ရပ္'' ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန  ဒုတိယဝန္ႀကီး  ဦးခင္ေမာင္တင္က  ''အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကိစၥရပ္ (၅)ရပ္''ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။ 
-
ထို႔ေနာက္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန  ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္၊ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေလးစိန္၊  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတင္ျမင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန  ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးတို႔က ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလုံး၏  လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (Universal Periodic Review-UPR) အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 
-
ယင္းေနာက္  ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလုံး၏  လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ (Universal  Periodic Review-UPR) အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ  ဦးျမင့္ေဆြက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေပးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း  သိရသည္။ 
-
(သတင္းစဥ္)
-
#ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page