www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, October 29, 2014

ဘ၀အတြက္တာ အေတြ႕အႀကံဳ ေလ့လာမွတ္သားမႈ ႏွင့္ တီထြင္ၾကံဆမႈ


ဘ၀အတြက္တာ အေတြ႕အႀကံဳ ေလ့လာမွတ္သားမႈ ႏွင့္ တီထြင္ၾကံဆမႈ

ယေန႔ ၂၁ ရာစု ေခတ္ႀကီးသည္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာကို ကမၻာ ျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ ေနရသကဲ့သုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မ်ားစြာ ကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ႀကံဳေတြ႕ ေနၾက ရသည္။ အဂၤလိပ္ စာဆိုေတာ္ႀကီး ဝီလီယံ ရွိတ္စပီးယား (၁၅၆၄- ၁၆၁၆) က ေလာက လူသားတို႔သည္ ဘဝ ဇာတ္ဆရာ အလိုက် ကျပ ေနၾကရသည္ ( The World is Play ) ဟု ဆိုခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိ သဘာဝ က်ေသာ အဆိုအမိန္႔ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ရွိတ္စပီးယား သည္ သဘင္အလုပ္ ကိုသာ လုပ္ကိုင္ဖူး ေသာ္လည္း ေလ့လာ မွတ္သားမႈ အားေကာင္းသူ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဗဟုသုတ ျပည့္စံုသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ရွိတ္စပီးယား ေရးသားသည့္ ဝတၳဳမ်ားမွာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ မွစ၍ ရွင္ဘုရင္ အထိ ပါဝင္သည္။ သက္ဆိုင္သူ တို႔၏ ေျပာျပခ်က္ မ်ားကို ေသခ်ာစြာ မွတ္သားၿပီး မိမိ မွတ္သား နားလည္ ထားသမွ်ကို ေနရာတက် ျပန္လည္ အသံုးျပဳ တတ္သည့္ ထူးျခားေသာ ဉာဏ္ေၾကာင့္ ရွိတ္စပီးယား သည္ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ ေဝါဟာရ တို႔တြင္ ကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ ေရးသား ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွိတ္စပီးယား သည္ ေလာက သဘာဝႏွင့္ လူတို႔၏ သေဘာကို အလြန္ သိနားလည္သူ ျဖစ္သျဖင့္ လူတန္းစား အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၌ ျဖစ္ေပၚမည့္ စိတ္ဓာတ္၊ ေျပာဆိုမည့္စ ကား၊ ျပဳလုပ္မည့္ အျပဳအမူ မ်ားကို သဘာဝက်က် ေရးသား ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုး က ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳၾက ရသူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့သမိုင္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္ တြင္ ကင္းဝန္ မင္းႀကီးသည္ ဇာတ္ႀကီး ေနမိဇာတ္ ကို ရကန္အျဖစ္ ဖြဲ႕ဆို ခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိ ဂႏၲဝင္စာေပ အျဖစ္ ထင္ရွားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေနမိရကန္ ပုိဒ္ေရ (၆)တြင္ မာတလိ နတ္သား သည္ ေနမိမင္းအား နတ္ျပည္သို႔ ေခၚေဆာင္ သြားရန္ ရထားျဖင့္ နန္းတြင္း ေရာက္လာ သည္ကို နန္းတြင္းသူတို႔ ျမင္လိုက္ေသာ အခါ ထိတ္လန္႔ တၾကား ျဖစ္ပံုကို စိတ္ကူးျဖင့္ ေဖာ္ျပသီကံုး ထားသည္။ ဤအဖဲြ႕တြင္ နန္းတြင္းသူ တို႔၏ ၿဖီးလိမ္း ဝတ္စားပံု၊ ေျပာဆိုပံု၊ မိန္းမသားတို႔ အမူအရာ ႏွင့္ အတြင္း စိတ္ဓာတ္ သေဘာထား တို႔ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေရးစပ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေရးစပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိျခင္းေၾကာင့္ ''ေမာင္ေကာင္း သည္ လူပံု ၾကည့္ေတာ့ မတုန္မလႈပ္ ဣေႁႏၵႀကီး ႏွင့္ ေရးလိုက္တဲ့ စာမ်ားက်ေတာ့ နန္းတြင္းသူမ်ား အမူအရာကို ဘယ္တံုးက မ်ား ျမင္ပါလိမ့္'' ဟု အရွင္ နန္းမေတာ္ႀကီး က အံ့ၾသစကား ဆိုခဲ့သည္။

ဘဝအတြက္ အေတြ႕အႀကံဳ ႏွင့္ ေလ့လာ မွတ္သားမႈ တို႔သည္ အေရးပါေၾကာင္း အဂၤလိပ္ စာဆိုေတာ္ႀကီး ဝီလီယံ ရွိတ္စပီးယား ႏွင့္ ကင္းဝန္ မင္းႀကီး ဦးေကာင္း တို႔အျပင္ ကမၻာ့သမိုင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့သမိုင္း တို႔တြင္ စံျပဳေလာက္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီး မ်က္ေမွာက္ ေခတ္တြင္လည္း ေနရာဌာန အလိုက္ ရွိၾက သကဲ့သို႔ အနာဂတ္တြင္ လည္း ေပၚထြန္းၾကဦး မည္သာ ျဖစ္သည္။

မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္၊ မိမိရပ္ရြာ၊ မိမိေဒသ ႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ ပညာသည္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ရမည္းသင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေလွ်ာ္ျဖဴကိုင္း ေက်းရြာႏွင့္ အိုင္ဘုတ္ ေက်းရြာတို႔မွ အေျခခံ ပညာ အလယ္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ) မ်ား အဆင့္ တိုးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပသည့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တက္ေရာက ္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ က ယေန႔ေခတ္ ကာလ ေရာက္ရွိ လာသည့္အခါ ေက်ာင္းေနသူ မ်ားသည္ ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရရွိၿပီး အစိုးရ အလုပ္ရရန္ ဆိုသည့္ ခံယူခ်က္မ်ား မွားယြင္းစြာ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရ ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ ေနသည့္အတြက္ အမီ လိုက္ႏိုင္ရန္ တီထြင္ႀကံဆ ဉာဏ္ရွိရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း ... '' ျဖင့္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ဘဝဇာတ္ဆရာ အလိုက် ကျပ ေနၾကရေသာ လူသားတို႔သည္ မိမိ ဘဝအတြက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ရရွိရန္မွာ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ အေနျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ႏွင့္ ေလ့လာ မွတ္သားမႈ တို႔မွ တစ္ဆင့္တက္၍ တီထြင္ႀကံဆမႈ ရွိၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

#Themyawadydaily
#ျမ၀တီေန႔စဥ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page