www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Monday, July 28, 2014

အေရးေကာင္းသူမ်ား အေကာင္းေရးၾက ေစခ်င္


အေရးေကာင္းသူမ်ား အေကာင္းေရးၾက ေစခ်င္

စာနယ္ဇင္း ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ တုိးတက္ေရး ဦးစိန္က ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သံုးစြဲ ခဲ့ရာမွ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္လက္ အေမြခံ သံုးစြဲေနၾက သည္မွာ တုိင္းျပည္၏ စတုတၴမ႑ိဳင္ ဟု အသိအမွတ္ျပဳ ခံရေလာက္ေအာင္ ၾသဇာ ႀကီးမားသည္။

စာေရးဆရာ တုိ႔သည္ ေရွး အစဥ္အလာက ရွိခဲ့ေသာ က်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ စာေပမ်ားမွ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ ဘဝ အေတြ႕အႀကံဳမွ ရရွိေသာ ဘဝအသိမ်ား၊ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့ေသာ က်မ္းဂန္မ်ား ႏွင့္ ဘဝအသိ တုိ႔ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ ၍ လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္ ေရာေႏွာ၍ လည္းေကာင္း စာဖတ္သူတုိ႔ အား စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ မွ်ေဝေပး ၾကသည္။ ဤသုိ႔ မွ်ေဝရာတြင္ စာေရးသူ၏ ကြၽမ္းက်င္ရာ လိမၼာေသာ နည္းျဖင့္ ကဗ်ာ၊ ဝတၴဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ား မွာ မိမိတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေစတနာ အေလ်ာက္ ေထ့လံုး ေငါ့လံုး ကေလးမ်ားကုိ အသစ္အဆန္း ထြင္၍ မထိ တထိ ကလိထား သည္မွာ ရင္ထဲၿငိ သလုိလုိ ရွိပါ၏။

မိမိတုိ႔ မေမြးဖြားမီက အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ မိမိတုိ႔ ေမြးၿပီး ေသာ္လည္း ကုိယ္တုိင္ မသိမျမင္ဘဲ တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္ၾကား သိရေသာ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကုိ အေျခခံလ်က္ ကြက္တိကြက္က်ား အမွားမွား အယြင္းယြင္း အတင္းအဖ်င္းကုိ အေလးေပး ေရးသား ထားၾကသည္ ကုိလည္း အခ်ဳိ႕ စာနယ္ဇင္း မ်ားမွာ ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အေၾကာင္း ေရးသားရာ၌ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး က်င့္သံုးသည္ ဟု ေရးထားသည္။ သဘာဝ ယုတၱိအားျဖင့္ ဘာကုိ က်င့္သံုး ၾကသည္လဲ အဓိပၸာယ္ စဥ္းစားမရ ျဖစ္ေနသည္။ အာဂမယုတၱိ အားျဖင့္ တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္သည္ ဗကပ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး တုိ႔ ပဲခူး႐ိုးမ ရဲႏြယ္ ေခ်ာင္းဖ်ား၌ က်ဆံုးေသာေန႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အေျပာေကာင္း၊ အေရးေကာင္း သလုိ အမွန္ ေရးဖုိ႔လည္း လုိအပ္သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ စခဲ့သည္ ကုိ ၁၉၃၃ ဟု ေရးျပန္၏။ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေနာက္ျပန္ဆြဲ ထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ား အတြင္းက ေဖာ္ျပ ခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမ်ား၌ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တြင္ ျပည္သူတုိ႔ ေဆးကုသေရး ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒတစ္ခုကုိ သမၼတ အုိဘားမား က ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ အတုိက္အခံတုိ႔က အုိဘားမား၏ က႐ုဏာေၾကး ( Obamacare ) ဟု သေရာ္ခဲ့ ၾကသည္။ ျမန္မာမႈ ျပဳရေသာ္ သူႀကီးဘုရား ရြာသားေကာင္းမႈ ဟု ဆုိရေပမည္။ တစ္ဖန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး အင္အား ေတာင့္တင္းေရး အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး က ျမားသံုးေခ်ာင္း စီမံကိန္း ေရးဆြဲ၍ လႊတ္ေတာ္ ( Diet ) သုိ႔ တင္သြင္း ခဲ့သည္ကုိ အတုိက္အခံတုိ႔က အာေဘးႏုိမစ္ ( Abenomics ) ဟု သေရာ္ခဲ့ ၾကသည္။ ျမန္မာမႈျပဳေသာ္ ဝါးလံုးရွည္ ႏွင့္ သိမ္းက်ဳံး႐ိုက္ရန္ အႀကံပုိင္ေသာ အာေဘး ၏ စီးပြားေရးမူမ်ား ဟု ဆုိေသာ္ သင့္မည္ ထင္သည္။ အုိဘားမားႏွင့္ ရွင္ဇုိအာေဘး တုိ႔၏ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒတုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔၏ ရာထူးသက္တမ္း တစ္ခု အတြက္သာ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ က ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ထားေသာ ဒုိ႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးသ ည္ ကမၻာတည္ သေရြ႕ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တည္တံ့ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံသား အားလံုးက အသက္ထက္ဆံုး ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ၾက ရမည့္ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းမွစ၍ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ တစ္သားတည္း ရွိခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ စာတစ္ပုဒ္၊ စာတစ္အုပ္ ႏွင့္ ေဖာ္ျပ႐ံုျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိႏုိင္ဘဲ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုမွ်သာ ေဖာ္ျပ ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ အေျပာေကာင္း၊ အေဟာေကာင္း၊ အေရးေကာင္းေသာ ဝစနာ လကၤာရ ဆရာ အစစ္အမွန္ ျဖစ္လုိသူ တုိ႔သည္ အမွန္တရားကုိ သိၿပီး မွန္ေသာစကား၊ အက်ဳိးရွိေသာ စကားကုိသာ ဆုိ၍ ေကာင္းေသာအမႈ၊ မွန္ေသာအမႈ ကုိသာ ျပဳၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page